โครงการ รายละเอียดโครงการอื่นๆ
ผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ | งานที่กำลังดำเนินการ
 หน้า 1 of 1 
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน มูลค่างาน (บาท)
 งานสถานีไฟฟ้ามาบตาพุต จังหวัดระยอง บริษัท ซีเมนต์ จำกัด  งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้า 21,700,000.00 
 งานพื้นห้องเย็น และโครงสร้างรองรับคอมเพรสเซอร์
 บริษัท ไอ.เอส.เอ. แวลู จำกัด
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม 1,450,000.00 
 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลง, สายเมนแรงต่ำ
 และตู้เมนดิสติวบิวชั่นบอร์ด
 บริษัท เมททัลฟอร์ม เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด
 งานระบบไฟฟ้า 2,000,00.00 
 งานปรับปรุงหลังคาโรงงาน
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
 อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
 งานโครงสร้าง 2,127,168.69