ชื่อ: บริษัท เอ็นจ์อีคอน จำกัด
ปีก่อตั้ง: พ.ศ. 2536
ขอบเขตการทำงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง
 • งานก่อสร้าง อาคารทุกชนิด (โรงงาน, สำนักงาน ฯลฯ)
 • งานโยธาทุกชนิด (ถนน, คูระบายน้ำ, คลอง, อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ)
 • งานระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์, ข่ายสายคอมพิวเตอร์, สัญญาณเตือนไฟไหม้,
 •     เสียงประกาศ, สายดิน, ป้องกันฟ้าผ่า
 • งานระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศ, ควบคุมความชื้น, ควบคุมความสะอาด
 •     ของอากาศ
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • งานระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานระบบท่อทางอุตสาหกรรมทุกชนิด (ท่อสแตนเลส, ท่อ PE,
 •     ท่อไนโตรเจน, ท่อออกซิเจน ท่อแอร์คอมเพรสเซอร์, ท่ออะเซติลีน,
      ท่อระบบสูญญากาศ, ท่อน้ำร้อน, ท่อน้ำเย็น, ท่อน้ำมันร้อน, ท่อไอน้ำ)
 • งานระบบต่อสู้ไฟ, ท่อดับเพลิง ระบบน้ำและ FM200 (Fire Fighting)
 • งานติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
 • งานควบคุมอัตโนมัติสำหรับ อาคาร และเครื่องจักร (BAS , PLC,
 •     CONTROL)
 • ระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety & Security System)
 • พนักงาน: ประกอบด้วย
 • สามัญวิศวกร จำนวน 3 ท่าน
 • ภาคีวิศวกร จำนวน 8 ท่าน
 • ปริญญาตรี จำนวน 24 ท่าน
 • อนุปริญญา และประกาศนียบัตร จำนวน 30 ท่าน
 • ประสบการณ์: บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้ง สำหรับโรงงานในอุตสาหกรรม อาหาร, ห้อง Clean Room, อิเลคทรอนิคส์, สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นอย่างดีมากว่า 11 ปี
  เป้าหมาย: ต้องสามารถทำงานให้สำเร็จโดยมีคุณภาพ ของงาน ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตรงกับ ความต้องการของเจ้าของและผู้ใช้งาน ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า 10% และระยะเวลาในการดำเนินการที่สั้นกว่า 20% เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
  ผลงานที่ผ่านมา: จำนวนประมาณ 55 โครงการ มูลค่างาน 850 ล้านบาทโดยประมาณ