โครงการ รายละเอียดโครงการอื่นๆ
ผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ | งานที่กำลังดำเนินการ
 1 of 4  next 
ชื่อโครงการ ลักษณะงาน มูลค่างาน  (บาท)
 แฟมมิลี่ วิว อพาทเม้นท์  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 6,420,000.00 
 พรอคเตอร์  ระบบไฟฟ้า - แสงสว่าง 640,000.00 
 โรงงาน แอร์เทค  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ระบบท่อลม 3,100,000.00 
 โรงพยาบาลบางประกอก 1  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ข่ายสายคอมพิวเตอร์ 16,400,000.00 
 โรงงานรีดเหล็ก ที่ 1 บริษัท กรุงไทยสตีล อินดัสทรี่  ระบบไฟฟ้า และควบคุม 8,200,000.00 
 บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด  ระบบไฟฟ้า,สื่อสาร ห้องสะอาด ระดับ 1000 9,500,000.00 
 โรงงานรีดเหล็ก ที่ 2 บริษัท กรุงไทยสตีล อินดัสทรี่  ระบบไฟฟ้า และควบคุม 23,000,000.00 
 โรงพยาบาลบางประกอก 3  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร, ข่ายสายคอมพิวเตอร์ 9,000,000.00 
 โรงงาน ไทยซีอาร์ที  ระบบไฟฟ้า 19,500,000.00 
 ตลาดไทย  ระบบไฟฟ้า 1,177,000.00 
 แฟลตการเคหะ โคราช  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 2,800,000.00 
 บางกอกการ์เด้นท์ อพาทเม้นท์ อาคาร 1 & 2  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 3,500,000.00 
 บางกอกการ์เด้นท์ อพาทเม้นท์ อาคาร C & D  ระบบไฟฟ้า - สื่อสาร 4,300,000.00 
 โรงงาน บริษัท ซันวัลเลย์ จำกัด  ระบบไฟฟ้า และควบคุม 10,500,000.00 
 อาคารและโรงงาน
 บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
 งานระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย
 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
90,935,715.00 
 นิคมบางปะกง อินดัสทรี่ปาร์ค 2  ท่อระบบบำบัดน้ำเสีย 3,100,000.00 
 โรงงาน ไทยแดรี่  ห้องเย็น และท่อแก๊สอุตสาหกรรม 13,000,000.00 
 โรงงานฟริโตเลย์ ปี 2541  งานปรับปรุงโรงงานผลิตที่ 1 และ 2
 งานพื้น, ผนัง,เพดาน, ระบบไฟฟ้า และปรับอากาศ
7,129,000.00 
   งานบ่อกักเก็บน้ำ ขนาดความจุ 3,600 ลบ.ม. 11,396,938.30 
   งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเก็บสินค้า,
 งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม
24,966,158.33 
   งานระบบบำบัดน้ำเสีย 1,836,859.07