back  2 of 2 
การขับเคลื่อนเข้าสู่ตลาดส่งออกที่ยาก
ในปลายปี ค.ศ. 2003, METZ ได้ทำการเยี่ยมเยียนตลาดที่ดูไบ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก DSRD ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้มีโอกาสไปงานนิทรรศการ Big 5 Building and Construction ซึ่งได้ดึงดูดตัวแทน, ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้าที่มีศักยภาพจากประเทศตะวันออกกลางทั้งหมด จากนั้นบริษัทยังได้กลับมาที่ดูไบเพื่อภารกิจทางการค้าของ DSRD เพื่อที่จะติดตามสัญญาบางฉบับที่ได้จัดทำขึ้นผ่าน DSRD จากการมาเยี่ยมเยียนครั้งที่แล้ว ขณะที่ธุรกิจใหม่ยังไม่ได้เคลื่อนตัวไป METZ ก็ได้ขยายลูกค้าในประเทศที่ใกล้เคียง และความรู้ของตลาดใหม่แห่งนี้ด้วย
DSRD ยังได้นำ METZ ไปอินเดียด้วยภารกิจทางการค้าและบริษัทนึกถึงพื้นที่นี้ว่าเป็นโอกาสใหญ่ครั้งหนึ่ง จิม เอลลิส ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการเดินทางไปอินเดียเพื่อภารกิจทางการค้าว่านั่นสามารถช่วยนำบริษัทผ่านอุปสรรคที่มีศักยภาพต่างๆ ด้วยการสรุปย่อของผู้เชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือทางท้องถิ่นที่ได้จัดการไว้ก่อน “อุปสรรคเหล่านั้นรวมถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน, ธรรมชาติการแข่งขันที่สูงของตลาดซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนับว่ามีค่าและกำลังถูกให้การศึกษาในเรื่องของความยากทางด้านเทคนิคอย่างจริงๆ จังๆ เช่น พิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกลยุทธ์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาไปที่ลูกค้าผู้ซึ่งต้องการคุณภาพสูงเหล่านั้น” เขากล่าว
จากผลของภารกิจในครั้งนั้นตอนนี้ METZ ได้ประสบความสำเร็จในการแต่งตั้งตัวแทนที่มีความเป็นมืออาชีพอย่างสูงใน มัมไบ และ METZ ยังหวังว่าการจัดการครั้งนี้จะช่วยก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย
จากผลการช่วยเหลือตลอดมาของ DSRD, METZ และพนักงานประจำ 60 คน กำลังเสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรง ธุรกิจของมันในตลาดส่งออกใหม่ๆ และหวังว่ากลยุทธ์นี้จะเป็นศูนย์กลางสู่การเจริญเติบโตในอนาคตของมัน เมื่อสะท้อนกลับในมุมมองนี้ บริษัทกำลังจะเดินทางไปยังภารกิจทางการค้าอื่นต่อไปครั้งนี้คือ ประเทศไทย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
Metz Pty Ltd
Jim Ellis
Managing Director
12 Turbo Road, Kings Park NSW 2148, Australia
TEL: +61 2 9671 1311
FAX: +61 2 9671 4292
WEB: www.metz.net.au
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
บริษัท เอ็นจ์อีคอน สเปเชี่ยล โปรดักส์ จำกัด (Engecon Special Products Co., Ltd.)
คุณยุทธชัย ณ พัทลุง ( กรรมการผู้จัดการ )
คุณรังสรรค์ เงินเส็ง ( ผู้จัดการฝ่ายขาย Metz )
125/7 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 02-962-1171-4, 02-962-2581-4
แฟ๊กซ์ 02-962-1175, 02-962-2585
EMAIL: info@engecon.com, yuttachai@engecon.com
 back  2 of 2