ประเภทผลิตภัณฑ์ แนวทางในการเลือกผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ chemical resistance chart Price List 
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี | อาหารและเครื่องดื่ม | สระว่ายน้ำ
 back  2 of 3  next 
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี (ระบบการปูพื้น บุผนัง และวัสดุ)
METZ เป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย มีคนออสเตรเลียเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง METZ เป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทนสารเคมีกัดกร่อน (Corrosion Resistant Materials) ซึ่งใช้ในพื้นอุตสาหกรรม วัสดุเคลือบ (Linings) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปทั่วทั้งในออสเตรเลีย และเอเชีย - แปซิฟิค
ในงานอุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์ของ METZ เป็นที่รู้จักกันตั้งแต่ปี 1953 จนถึงปัจจุบัน
METZ ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย METZ ออสเตรเลีย และผลิตโดยการอนุญาตให้ผลิตในชื่อของ Sauereisen ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้
ลูกค้าประจำของ METZ ได้แก่ : BHP/Bluescope, MIM, Bayer, BASF, WMC, Unilever และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในออสเตรเลีย และต่างประเทศ
เหตุผลหลักที่ทำให้ METZ สามารถให้บริการแบบครบวงจร นี้ได้เนื่องจากความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านจากทั่วทุกมุมของโลก และประกอบกับประสบการณ์ของ METZ
METZ ประกันคุณภาพโดย ISO 9001 : 2000
 back  2 of 8  next