ประเภทผลิตภัณฑ์ แนวทางในการเลือกผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ chemical resistance chart Price List 
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี | อาหารและเครื่องดื่ม | สระว่ายน้ำ
 back  3 of 3
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี (ระบบการปูพื้น บุผนัง และวัสดุ)
พื้นทนกรดและวัสดุเคลือบผิวหน้าคอนกรีต ประกอบด้วย
ระบบกันซึม และอิฐทนกรด หรือระบบกระเบื้อง, มอร์ต้า และวัสดุยาแนวที่ทนสารเคมีต่าง ๆ
อีพ๊อกซี่ เรซินชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้ฉีดพ่น ( Spray ) เท ( Pour and Spread ) และ ฉาบ ( Trowel Application ) ได้
นวัตกรรมวัสดุใหม่ในการป้องกันสารเคมีด้วย คอนกรีตโครงสร้างที่ทนกรด (Structural Acid Proof Concrete ) และ โพลีเมอร์ คอนกรีต ( Polymer Concrete ) ชนิดต่าง ๆ
METZ ขอเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งาน และความต้องการต่าง ๆ ดังนี้
Vessel Lining ตามมาตรฐาน หรืออิฐทดกรดขึ้นรูปตามความต้องการพร้อมระบบกันซึม และมอร์ต้ากันกรด
วัสดุเคลือบพื้นผิวคอนกรีตในห้องเก็บสารเคมี
อิฐปล่องไฟตามมาตรฐาน หรืออิฐทนกรดตามความต้องการติดตั้งพร้อมกับ Potassium Silicate หรือ Furane Mortar
วัสดุเคลือบผนังภายในปล่องไฟ โดยทาด้วยวัสดุกันซึม และฉีดพ่นด้วยวัสดุเคลือบชนิดที่เหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง
ส่วนที่เป็นกระเบื้องในแท็ง ( Structural Tank ) และ Vessel ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ และ Bleach Plant ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม
วัสดุเคลือบชนิดทนสารเคมีชนิดเข็มข้น โดยปราศจากตัวทำละลาย ( High Solid and Solvent Free Epoxy )
ระบบพื้นโพลียูรีเทน
ระบบพื้น ESD ( Anti-Static )
ระบบป้องกันสารเคมีด้วยอิฐผสมคาร์บอน และมอร์ต้าคาร์บอน
การใช้งานที่ต้องการความคงทนพิเศษ โดยใช้กระเบื้องเซรามิค, หินบอซอลต์ขึ้นรูป, กระเบื้องอลูมิน่า ( Alumina Tile ) และติดตั้งด้วย Mortar ชนิดแข็งพิเศษ ( High Strength Mortar )
ส่วนประกอบของ Packings Tower and Internals
 back  3 of 8  next