ประเภทผลิตภัณฑ์ แนวทางในการเลือกผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ chemical resistance chart Price List 
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี | อาหารและเครื่องดื่ม | สระว่ายน้ำ
 back  2 of 3  next 
อาหารและเครื่องดื่ม (ระบบพื้น)
METZ เป็นบริษัทสัญชาติออสเตรเลีย มีคนออสเตรเลียเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้ง METZ เป็นผู้นำในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทนสารเคมีกัดกร่อน (Corrosion Resistant Materials) ซึ่งใช้ในพื้นอุตสาหกรรม วัสดุเคลือบ (Linings) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปทั่วทั้งในออสเตรเลีย และเอเชีย - แปซิฟิค
ระบบพื้นและวัสดุเคลือบพื้นผิวคอนกรีตของ METZ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นที่รู้จักกันดีตั้งแต่ปี 1953 ลูกค้าประจำของ METZ ได้แก่
Fosters, Domino’s, Arnott’s, Lion Nathan, Kraft, Heineken, McDonald’s, Coca Cola, Cadbury, San Miguel, Nestle, Colgate Palmolive, Schweppes, Unilever, Pepsi, ครัวการบิน และครัวของหน่วยงานรัฐ
METZ ให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยจัดหา และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในงานพื้นอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การให้คำแนะนำมาตรฐานพื้น ( Specification Assistance ) วัสดุ รวมทั้งการติดตั้ง และผู้ควบคุมงานการติดตั้ง
เหตุผลหลักที่ทำให้ METZ สามารถให้บริการแบบครบวงจร นี้ได้เนื่องจากความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านจากทั่วทุกมุมของโลก และประกอบกับประสบการณ์ของ METZ
METZ ประกันคุณภาพโดย ISO 9001 : 2000
 back  5 of 8  next