ประเภทผลิตภัณฑ์ แนวทางในการเลือกผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ chemical resistance chart Price List 
ด้านอุตสาหกรรมและเคมี | อาหารและเครื่องดื่ม | สระว่ายน้ำ
 back  2 of 2 
สระว่ายน้ำ (ระบบกระเบื้องเซรามิคในสระว่ายน้ำ)
METZ ขอเสนอสินค้า และบริการแบบครบวงจรของชุดปูกระเบื้องเซรามิค ดังนี้
คัดเลือกกระเบื้องเซรามิคให้ตรงกับการใช้งาน – มีกระเบื้องให้เลือกมากมาย
ให้คำแนะนำในการจัดวางผัง และรายละเอียดการติดตั้ง – จัดทำแบบ drawing ให้
รายละเอียดพิเศษ – ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแบบรายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง
รายละเอียดข้อกำหนด – รายละเอียดข้อกำหนดการติดตั้งที่สมบูรณ์แบบ
วัสดุที่ใช้ในงานยึดเกาะ – ปูนกาวพิเศษเฉพาะกาวยาแนว ผลิตโดย METZ
การติดตั้ง – METZ เป็นผู้ติดตั้งเอง โดยใช้ความชำนาญของ METZ
การควบคุมดูแล –ควบคุมดูแลตรวจตราการติดตั้งโดย METZ
การได้รับประกันทางคุณภาพ – ครอบคลุมขั้นตอนทั้งวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งของ METZ
เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว การบริการข้างต้นได้ทำให้ลูกค้าของ METZ ได้รับระบบการปูพื้น และผนังสระว่ายน้ำที่ดีเลิศ รวมเข้ากับรูปลักษณะภายนอกและความสามารถในการให้บริการที่เป็นไปได้อย่างดีที่สุด
 back  8 of 8