งานภายในประเทศ | งานภายนอกประเทศ
 1 of 6  next 
PREVIOUS METZ SUPPLY AND INSTALLATION PROJECTS IN COMMERCIAL MARKETS
Project Type Quantity - m2 Specification
Peerless Pty. Ltd. Margarine 280 Metz Europave
Bonlac Foods Pty. Ltd. Milk Fats 200 Metz Europave
Cadbury (Scoresby) Chocolate 3,500 Metz Europave
Marven Poultry Chicken 280 Eureka A.R.T.
Tatura Milk Milk Fats 100 Metz Europave
Cadbury (Tasmania) Chocolate 500 Metz Europave
Plumrose, Echuca Hams 940 Keramchemie 6012
Peerless Pty. Ltd. Margarine 560 Metz Europave
Meadow Lea Margarine 350 Eureka A.R.T.
Peerless Pty. Ltd. Margarine 400 93PU/TG
Peerless Pty. Ltd. Margarine 150 93PU/TG
Nestle Foods Chocolate 560 Metz Europave
Ferro Corporation Chemical 500 93PU/TG
Ferro Corporation Chemical 500 Metz 5HTAT
C.U.B. Beer Products 150 KCH-1000
United Foods Plant 300 Metz Europave
Dairy Vale Foods Milk 140 Metz Europave
Coca Cola Soft Drink 250 Metz Europave
Bonlac, Toora Sugar Room 100 Metz ConoCrete
LeTrobe Valley Hospital Kitchen 480 Klingenberg Sicodur
Park Hyatt Hotel Kitchen 660 Metz Europave
Hazeldenes Chicken 720 Metz Europave
Bonlac, Camperdown Milk Fats 100 Metz Europave
MCG Sheffield Room Kitchen 150 Sunglo Abrasive
Steggles Chicken 200 ConoCrete
Nestle, Tongala Milk Fats 100 ConoThane
BHP Wire, Geelong Acid Pits 150 Acid Brick / Tile
Yellowlen Winery Bottling Plant 150 Metz Europave
Aurora Fibreglass Mixing Plant 100 Metz Europave
Village Roadshow Amenities 100 Summitville
Bi-Lo Airport West Deli / Bakery 170 Metz Europave
Bi-Lo Northcote Deli / Bakery 220 Metz Europave
Bi-Lo Wagga Wagga Deli / Bakery 150 Metz Europave
Lindrum Hotel Kitchen 110 Klingenberg Sicodur
Altona Hostel Kitchen 80 Metz Europave
Warnombool Hostel Kitchen 80 Metz Europave
Mildura Hostel Kitchen 80 Metz Europave
Commercial Club Kitchen 380 Metz Europave
 back  2 of 7  next