โครงการ รายละเอียดโครงการอื่นๆ
Project: Staff Dormitory 4 storey หลังที่ 4, หลังที่ 5
Location: Lopburi
Owner: Betagro Land Co., Ltd.
Contractor: Engecon Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Betagro Central Lab
Location: Rangsit, Pathumthani
Owner: Better Product and Technolgy Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Nr 1 Farm
Location: Yansao, Vichianburi, Phetchaboon
Owner: Bangkok Ranch Public Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Office & Production Expansion Warehouse Renovation
Location: Bangplee Industrial estate, Samutprakarn
Owner: Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Office Renovation
Location: Hua Mark, Bangkok
Owner: Osotspa Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: New Warehouse & Production Building
Location: Lopburi
Owner: Berli Prospack Co., Ltd.
Berli Dynaplast Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Frito-Lay Project
Location: Lampoon
Owner: Frito-Lay (Thailand) Co., Ltd.
- Northern Side Development
- Fire Fighting
- Potatoes Receival Station Mae Sort
- Bay 1 & 2
- Bay 3 Factory
- Aminity
- Finishing Pond
>> รายละเอียด
Project: Feedmill Factory
Location: Nakornratchsrima
Owner: Laemthong Coorporation Co., Ltd.
>> รายละเอียด
Project: Krung Thai Steel # 1
Owner: Krung Thai Steel Industry
>> รายละเอียด
Project: อาคารอำนวยการ 4 ชั้น
Location: สระแก้ว
Owner: สถาบันราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตสระแก้ว
>> รายละเอียด